AJ Produkter riktar skadeståndsanspråk mot Laholms kommun på närmare en halv miljon kronor.

AJ Produkter riktar skadeståndsanspråk mot Laholms kommun på närmare en halv miljon kronor. Foto: Rickard Gustafsson

AJ Produkter kräver 460 000 kronor i skadestånd

”Möbelaffären”: Kommunen har tio dagar på sig att betala

LAHOLM.

Affären om skolmöblerna på Glänningeskolan fortsätter. Under fredagen riktade Halmstadföretaget AJ Produkter ett skadeståndsanspråk på 460 000 kronor gentemot Laholms kommun för utebliven vinst och omkostnader efter att kommunen brutit mot lagen om offentlig upphandling. Företaget vill ha betalt inom tio dagar.

Av
Rickard Gustafsson

Det är väl i det närmaste allmänt känt att AJ Produkter drivit en process mot Laholms kommun efter att det uppdagats att kommunen erkänt att de brutit mot svensk lag i samband med den otillåtna direktupphandling av möbler till nya Glänningeskolan som uppgick till närmare 1,2 miljoner kronor.

Under fredagen tog AJ Produkter nästa steg i tvisten då företagets advokat i ett brev till kommunen begär skadestånd på 460 000 kronor för: utebliven vinst på möbler i det ogiltigförklarade avtalet, utebliven vinst på tillkommande leveranser, nedlagd tid i samband med anbudsgivandet samt ersättning för Advokatfirman Glimstedts arbete.

Inom tio dagar vill AJ Produkter ha betalt av Laholms kommun annars kan företaget komma att vidta rättsliga åtgärder. Åtgärder vilka skulle kunna innebära ytterligare betydande kostnader för Laholms kommun och dess skattebetalare.

Skadeståndsanspråket är en följd av alla fel som kommunen gjort.

Laholms kommuns högste politiker, kommunstyrelsens ordförande Erling Cronqvist (C), är inte särskilt överraskad över AJ Produkters krav. Kommunrådet säger sig ha varit införstådd sedan lång tillbaka att möbelföretaget skulle rikta skadestånd mot kommunen.

– Det är en rimlig konsekvens av det hela. Sen vad summan ska vara är för tidigt att säga. Men skadeståndsanspråket är en följd av alla fel som kommunen gjort, säger Erling Cronqvist (C) som inte hunnit läsa AJ-advokatens mejl.

En inte allt för vild gissning är att skadeståndskravet kommer att diskuteras på tisdag den 27 augusti när kommunstyrelsen sammanträder. Ärendet om ”möbelaffären” finns redan på dagordningen då KS-politikerna även ska diskutera huruvida Förvaltningsrättens dom ska överklagas.

AJ Produkters advokat skickar i brevet även ytterligare en passning baserat på kommunens beslut att börja använda möblerna från den otillåtna direktupphandlingen:

”Det är alltså såvitt jag kan bedöma frågan om rent domstolstrots från kommunens sida”, skriver advokat Henrik Willquist på Advokatfirman Glimstedt.

Publicerad 23 August 2019 17:35