Stellan Sturesson.

Stellan Sturesson. Foto: Rickard Gustafsson

Stellan Sturesson: "Har inte eleverna rätt till lugn och ro?"

KRÖNIKA.

Det finns ett statligt organ som heter Barn- och elevombudet, förkortat BEO. Denna statliga myndighet kräver skadestånd för elever som varit utsatta för mobbning och kränkning. Lärare som krävt ordning har gång på gång fått böta för att de ska ha tagit i för mycket när inget annat hjälpt.

Av
Stellan Sturesson

Nu senast hade en elev som ställt en soffa mitt i ett gångstråk, och satt sig på den, blivit bortlyft av en lärare. Läraren friades i såväl tingsrätten som hovrätten, men BEO går ändå vidare till Högsta Domstolen för att få läraren dömd. Motivet: eleven hade särskilda behov.

Frågan är bara: har inte de övriga eleverna särskilda behov av lugn och ro i sin skolmiljö? Vem ser till deras rätt?

Nedåt: Det fanns en tid, 2010 till 2013, då Laholm låg i den översta betygstoppen bland de 290 kommunerna i landet som fick omdömen om sitt företagsklimat. Efter en nedgång klättrade Laholm upp till plats 17 år 2016. Två år senare halkade vi ner till 89:e plats - en dykning med 72 placeringar. Kommunen har sen förra året föresatt sig att vända trenden. I en intervju med “Svenskt Näringsliv” betonar Erling Cronqvist, kommunrådet, bättre kommunikation och att kommunen ska klargöra vilka förväntningar som ställs på företagarna. En fundering där dock: är det inte viktigare att ta reda på vilka förväntningar företagarna har på kommunen?

Läraren friades i såväl tingsrätten som hovrätten, men BEO går ändå vidare till Högsta Domstolen för att få läraren dömd.

Har råd: Facebook hör till de rikare företagen i världen, och borde ha pengar att betala både rimliga skatter och egna investeringar i länder där de verkar. Som i Sverige. Genom att företaget placerat sig på Irland kommer det undan med låga skatter i Europa. Det betalade senast futtiga 6.8 miljoner i skatt i Sverige. Som om inte det vore nog fick facebook etableringsstöd när det anlade en hall för sina datorer i Luletrakten. Då bjöd den dåvarande alliansregeringen på 100 miljoner kronor som tack för att de ville etablera sig här. Aningens övergeneröst, tycker jag! Om skattenivån hamnar på samma nivå framöver tar det minst 15 år innan facebook ens “betalat tillbaka” den svenska generositeten.

Älska! Äntligen har omvärlden insett Laholms storhet! På tre månader har huspriserna i kommunen ökat med nästan tio procent. Mest i Halland!

Wow! 1200 personer hade skrivit under den lista för att rädda Stallet i Mellbystrand som Bo-Göran Karén lämnade över till kommunråden i måndags. Så är det: stranden behöver både bostäder och kultur!

Publicerad 18 August 2019 00:00