Hos Wictor Property finns ingen oro över att det finns personer som vill K-märka fastigheten.

Hos Wictor Property finns ingen oro över att det finns personer som vill K-märka fastigheten. Arkivfoto: Rickard Gustafsson

Nya fastighetsägarna inte oroliga för K-märkning

Halmstadsbaserade Wictor Property har stark tilltro till kustortens utveckling

MELLBYSTRAND.

Framtiden är utstakad för fastigheten där restaurang ”Stallet” är inrymd. Halmstadföretaget Wictor Property vill riva byggnaderna och på samma plats bygga 17 parhus och radhus. Beslutet om huruvida företaget får rivnings- och bygglov är ännu inte fattat.

Av
Rickard Gustafsson

Det var i maj som affären mellan den tidigare ägaren fastighetsmäklaren Håkan Danfors och Wictor Property offentliggjordes.

De nya ägarna lämnade samma månad in bygglov för att omvandla den knappt 5 000 kvadratmeter stora fastigheten till bostadsområde med 17 marklägenheter i bostadsrättsform.

Koncernchefen för Wictor-bolagen, Sara Viktorsson, är mycket nöjd med att ha fått till stånd fastighetsaffären.

– Mellbystrand är en jättefin ort som växer och är under utveckling. Just den här tomten ligger jättebra och är väldigt attraktiv där flera lägenheter får havsutsikt.

Viktorsson berättar att det varit svårt för företaget att hitta tomter men är så pass förtjust i kustorten att det mycket väl kan bli fler bostadsaffärer.

– Vi är intresserade av att bygga mer. Det gäller bara att hitta rätt tomter, säger hon till LT.

Hon berättar att hon läst insändare i lokaltidningarna om att det finns personer som vill K-märka fastigheten.

– Vårt team som arbetar med det här är inte oroliga. Man vill ju tro att kommunen vill utveckla Mellbystrand och vi fortsätter våra planer så fort byggloven är beviljade, säger Sara Viktorsson.

Bygglovet är inte beviljat då vi begärt in komplettering av handlingar, däribland ansökning om rivningslov.

Förutsatt att allt går som det ska hoppas Wictor Property under hösten 2019 komma igång med bostadsprojektet. Det sista affärsarrendeavtalet bland nuvarande hyresgäster går ut sista oktober och de som bor på fastigheten har fått hjälp av Wictor Property och tidigare ägaren Håkan Danfors att hitta nya boenden, berättar Viktorsson.

Mickael Abrahamsson är bygglovshandläggare på Laholms kommun och den som har hand om ärendet. Han berättar att Wictor Propertys bygglovsansökan är under handläggning.

– Bygglovet är inte beviljat då vi begärt in komplettering av handlingar, däribland ansökning om rivningslov.

Abrahamsson är väl insatt i ärendet och medveten om att det framförts önskemål om att fastigheten ska K-märkas.

– Som det är i dag finns den inte med någon byggnadsinventering och har inget kulturskydd.

Är det möjligt att den kan komma att kulturskyddas?

– Det går inte att säga idag. Det är först när vi får in en ansökan om rivningslov som vi tar ställning till det. Laholms kommun använder Kulturmiljö Halland som remissinstans och experthjälp i den här typen av frågor och det är mycket möjligt att vi kommer att göra det i det här fallet, säger Mickael Abrahamsson.

Kulturmiljö Halland har inget mandat att stoppa ett rivningslov men spelar ändå en viktig roll.

– De är vår remissinstans och vi väger alltid in deras yttrande i beslutet.

Publicerad 10 July 2019 00:00