Hallands sjukhus har gjort en IVO-anmälan efter att ett barn som led av förstoppning akut tvingats att operera bort en del av tarmen

Hallands sjukhus har gjort en IVO-anmälan efter att ett barn som led av förstoppning akut tvingats att operera bort en del av tarmen Foto: Adobe Stock

Barn fick delar av tarm akut bortopererad

Hallands sjukhus anmäler sig själva till IVO

HALLAND. Barnet fick flertalet gånger vård mot förstoppning men efter flera vårdcentrals- och sjukhusbesök tvingades barnet till akutsjukvård i Göteborg där delar av tarmen fick tas bort. Nu har fallet IVO-anmälts.

Av
Rickard Gustafsson

Region Halland och Hallands sjukhus har anmält sig själva till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) efter en aktuell händelse där ett barn tvingats till en akut operation.

Enligt ett pressmeddelande från Region Halland hade barnet en längre tid besvärats av förstoppning och vid flera tillfällen ordinerats medicin mot detta av barnavårdscentralen.

När detta inte hjälpte och barnet blev sämre sökte föräldrarna sig till barnakuten i Halmstad. Barnet undersöktes, fick medel mot förstoppning, och fick därefter åka hem.

Senare samma dygn blev barnet dock sämre och kom med ambulans till akutmottagningen i Varberg. Då visade undersökningar att tarmen var kraftigt utspänd.

Eftersom barnets allmäntillstånd försämrades ytterligare fördes det akut till ett barnsjukhus i Göteborg. Där beslutade läkarna att operera och delar av tarmen fick tas bort.

Publicerad 04 June 2019 14:22