Utbyggnaden av gatubelysning fortsätter i Mellbystrand.

Utbyggnaden av gatubelysning fortsätter i Mellbystrand. Foto: Adobe Stock

Här byggs gatubelysningen ut i Mellbystrand

Kommunens driftchef svarar kustbo

MELLBYSTRAND. En mellbystrandsbo har skrivit till kommunen och undrar hur det går med utbyggnaden av gatubelysning i Mellbystrand? Svaret från driftchefen är att det kommer ta ytterligare några år innan utbyggnaden är klar.

Av
Rickard Gustafsson

Det senaste året har kommunen satt av pengar i budgeten för att förse kustområdet med bättre gatubelysning. Förra året prioriterades området runt skolan i Mellbystrand, men några gator kvarstår fortfarande i området och kommer åtgärda under 2019.

Driftchefen Kristofer Johansson svarar brevskrivaren att pengarna inte räcker till allt man vill göra och att satsningen kommer pågå i flera år framåt både i Mellbystrand och Skummeslövsstrand.

I Mellbystrand kommer prioriteringen att ligga på de norra delarna där Laholmsbuktens VA bygger ut dagvattensystemet.

Installationerna kommer att göras i samband med återställningen av marken när LBVA är klara med sitt arbete. Därefter prioriteras gator där det till stor del finns året-runt-boende och gator där det rör sig många människor.

Planerad utbyggnad av gatubelysning

i Mellbystrand under 2019

Cervins väg (Kustvägen - Bergtallsvägen)

Lingonstigen 11 - 13

Kidstigen (Bellmansvägen - Lingonstigen)

Cirkelvägen (Cervins väg - Dahlqvists väg)

Skepparvägen (Grönatorgsvägen - Sydvästvägen)

Snäckvägen (Skepparvägen - Sandstigen)

Sandstigen (Snäckvägen - Klittervägen)

Klittervägen (Kustvägen - vändplats)

Ryttarstigen (Grönatorgsvägen - vändplats)

Hjortvägen (hela)

Bengt Hanssons väg (hela)

Publicerad 23 May 2019 00:00