Fler och fler upplever att det finns risker med det kontantlösa samhället. Det har inneburit att konttantuttagen ökar i hela Sverige och så även i Halland.

Fler och fler upplever att det finns risker med det kontantlösa samhället. Det har inneburit att konttantuttagen ökar i hela Sverige och så även i Halland. Foto: Adobe Stock

Fler ser riskerna med kontantlöst samhälle

Bankomatuttagen ökar i Halland

HALLAND. Det är inte bara plastkort och swish som gäller även om många talar om det ”kontantlösa samhället”. Enligt Bankomat AB tar fler och fler hallänningar ut kontanter och under sista halvåret 2018 ökade uttagen med sex procent.

Av
Rickard Gustafsson

Hallänningarna tog ut 1,4 miljarder kronor i Bankomats uttagsautomater under andra halvåret 2018. Det är en ökning med 79 miljoner, eller 6 procent, jämfört med föregående halvår.

En Sifoundersökning som beställts av Bankomat AB visar att 72 procent av svenskarna vill kunna betala kontant även i framtiden. Det är en ökning med fyra procentenheter jämfört med ett år tidigare. Andelen svenskar som vill ha ett helt kontantlöst samhälle har samtidigt minskat, från 25 procent för ett år sedan till 21 procent i dag.

Allt fler människor har börjat se riskerna med ett helt kontantlöst samhälle.

– Allt fler människor har börjat se riskerna med ett helt kontantlöst samhälle. Så länge det finns ett behov av kontanter kommer vi på Bankomat att göra vad vi kan för att de ska finnas tillgängliga och kunna användas av människor i vardagen, säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB i ett pressmeddelande.

Utvecklingen i Halland följer riket i stort, där uttagen av kontanter ökade från 45 miljarder kronor under första halvåret 2018 till 47 miljarder kronor under andra halvåret.

– Det finns ett samhällsbehov av att kontanter ska kunna användas, inte minst av personer i digitalt utanförskap och i eventuella krissituationer. Precis som med annan samhällsviktig infrastruktur bör kontantinfrastrukturen upprätthållas och finansieras av staten, säger Johan Nilsson.

Publicerad 23 May 2019 10:20