Näringslivschefen Peter Severin Larsson framhåller att förändringsarbetet med företagklimatet i Laholms kommun går framåt. Resultaten i Svenskt Näringslivs enkätundersökning tar han för intäkt att det stora raset stoppats och planat ut.

Näringslivschefen Peter Severin Larsson framhåller att förändringsarbetet med företagklimatet i Laholms kommun går framåt. Resultaten i Svenskt Näringslivs enkätundersökning tar han för intäkt att det stora raset stoppats och planat ut. Foto: Rickard Gustafsson

Lokala företagsklimatet: Raset har stoppats

Nya insatser och hårt arbete gör att kommunen skymtar ljuset i tunneln

LAHOLM. Svenskt Näringsliv släppte under tisdagen sin enkätundersökning över företagsklimatet. Laholm, som senaste åren befunnit sig på ett sluttande plan, har nu stabiliserat situationen och kommer inte falla ytterligare när rankningen släpps i september.

Av
Rickard Gustafsson

Kommunrådet Erling Cronqvist (C) andas inte ut men är lättad och glad över att företagens attityder beträffande företagsklimatet i kommunen ligger på samma nivå som ifjol.

– Vi har nått botten, sen är bara frågan hur fort det vänder. Vi gör många insatser, vi satsar pengar och vi har en laguppställning som är riggad för vinst, säger kommunstyrelsens ordförande.

Svenskt Näringslivs avgående regionchef, Charlotte Schéle, presenterade under en lunchträff på Gröna Hästen lägesbilden utifrån de svar 86 företag lämnat i årets enkätundersökning. Hon berättar att skillnaden på årets resultat är knappt märkbart jämfört med ifjol men att förändringarna är statistiskt säkerställda.

På en skala mellan 1-6 (dåligt till utmärkt) har ett resultat räknats fram utifrån vad företagen svarat på frågor som berör exempelvis service, bemötande, handläggningstider och attityder till företagande.

– Laholms kommun ligger kvar på samma nivå som föregående år på 3,5 i betyg för det sammanfattande omdömet. Men på mer än hälften av alla enkätfrågor backar man, säger Charlotte Schéle.

Regionchefen för Svenskt Näringsliv i Halland, Charlotte Schéle, tror på Laholms kommuns förändringsarbete. Presentationen hon höll på Gröna Hästen under tisdagen blir hennes sista i Laholm då hon sagt upp sig för att starta eget företag. Efterträdaren blir mannen till vänster på bilden, Kristian Ryberg, som för närvarande är biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.

Regionchefen för Svenskt Näringsliv i Halland, Charlotte Schéle, tror på Laholms kommuns förändringsarbete. Presentationen hon höll på Gröna Hästen under tisdagen blir hennes sista i Laholm då hon sagt upp sig för att starta eget företag. Efterträdaren blir mannen till vänster på bilden, Kristian Ryberg, som för närvarande är biträdande regionchef för Svenskt Näringsliv i Västra Götaland. Foto: Rickard Gustafsson

I jämförelse med Sveriges 289 andra kommuner ligger betyget i ”mellanmjölksland” – 130-140:e plats. Men det positiva är att den i flera år nedåtgående trenden nu planar ut.

– Man har insett att det krävs ett internt arbete och man har tagit tag i situationen i Laholms kommun men Laholm ligger långt efter vad man låg som bäst runt 2011–2012, säger Charlotte Schéle och fortsätter:

– Utifrån svaren från företagarna kan jag inte se att trenden är på väg att vända just nu, men samtidigt vet jag kommunen är mitt uppe i att genomföra förändringar. Det finns en gedigen plan och det görs ett gediget arbete och klarar man det kommer det att slå igenom i kommande mätningar.

Näringslivschefen Peter Severin Larsson ser positivt på förändringsarbetet som pågår i kommunen.

– Det finns en jättestark vilja från politiken att vilja förändra och det finns både hjärna och hjärta med och nu gäller det att få med alla. Det är inte bara en enhet som ska arbeta för näringslivsutveckling – utan alla. Och vi måste göra det tillsammans.

En del i processen är att politikerna i kommunstyrelsen sedan några månader tillbaka bjuder in företag som får presentera sina verksamheter och då förs det också diskussioner om hur villkoren och förutsättningarna för företagande kan förbättras.

De flesta kontakterna med kommunerna sker vid tillstånds- eller tillsynsärenden. Där arbetar kommunen frenetiskt på att förbättra dialogen och informationen samt förkorta handläggningstiderna.

– Får du en bättre dialog ökar också förståelsen för varandras roller för de hänger intimt ihop, säger Peter Severin Larsson som dock betonar att attityder tar tid att förändra men utlovar samtidigt att effektiviteten kommer att förbättras.

Årets enkät har även

Den svarta punktlinjen i grafen visar genomsnittsbetygen för företagsklimatet i Sveriges kommuner 2002-2019. Den gråa punktlinjen visar Laholms betygsutveckling under samma tidsperiod.

Den svarta punktlinjen i grafen visar genomsnittsbetygen för företagsklimatet i Sveriges kommuner 2002-2019. Den gråa punktlinjen visar Laholms betygsutveckling under samma tidsperiod. Graf: Svenskt Näringsliv

besvarats av kommunpolitiker. På alla frågeområden sätter politikerna högre betyg än företagen. Särskilt stora skillnader finns bland annat i synen på hur upphandling, dialog med kommunledningen samt tillämpningen av lagar och regler fungerar.

– Att skillnaderna är så stora är inte bra. En förutsättning för att kunna åstadkomma förbättringar är att politiker och företagare har samma bild av nuläget. Men politiken i samtliga kommuner i Halland har det lokala företagsklimatet högt upp på dagordningen. Det är bra och viktigt. Goda förutsättningar för företag leder till jobb och välstånd, fortsätter Charlotte Schéle.

Kommunrådet Roland Norrman (M) kunde bara svara för sig själv men för fram en förklaring till den stora skillnaden mellan politiker och företagare i synen på företagsklimatet.

– Att vi politiker är mer positiva än företagen kan bero på att vi ser allt som dras igång just nu. Det är vår vardag men det har ännu inte hunnit sätta sig därute bland företagarna. Hade det varit samma siffror om ett par år då hade jag känt oro.

Svenskt Näringslivs rankning över företagsklimatet, då kommunerna jämförs mot varandra, släpps den 24 september.

Svenskt Näringslivs enkätundersökning 2019

Rekordmånga kommuner i Sverige får i år ett bra betyg för sitt företagsklimat. Det visar Svenskt Näringslivs nya enkätundersökning med svar från totalt över 30 000 företag.

42 kommuner får betyget 4 (Bra) eller högre i sammanfattande omdöme, på en betygsskala mellan ett och sex. Det är dubbelt så många som 2016.

Samtidigt får 34 kommuner ett snittbetyg under 3 (Godtagbart). Det är nästan en halvering sedan 2016. Högst sammanfattande betyg på företagsklimatet får i år Vårgårda med 4,7, det högsta betyg som någonsin uppmätts sedan starten 2001.

I Halland toppar Falkenberg med 4,1 i betyg. Hylte är tvåa på 3,7 och därefter följer Laholm och Varberg på 3,5. Halmstad och Kungsbacka får betyget 3,4.

Källa: Svenskt Näringsliv

Publicerad 22 May 2019 00:00