Den halländska sjukvården har nått framgångar med sitt systematiska och förebyggande arbete och halverat andelen patienter som får trycksår under sin vårdtid.

Den halländska sjukvården har nått framgångar med sitt systematiska och förebyggande arbete och halverat andelen patienter som får trycksår under sin vårdtid. Foto: Jacob Ammentorp Lund/Adobe Stock

Antalet patienter med trycksår har halverats

Vårdframgång inom den halländska sjukvården

HALLAND. Systematiskt och förebyggande arbete har lett fram till att andelen patienter som får trycksår under sin vårdtid på halländska sjukhus nästan har halverats under årets tre första månader jämfört med samma period 2018.

Av
Rickard Gustafsson

– Det känns väldigt positivt att det förebyggande arbetet gett så goda resultat, säger Christian Lidén (C), ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus i ett pressmeddelande.

I nämndens första uppföljningsrapport för året, som omfattar perioden januari-mars, visar på att det är hög kvalitet och tillgänglighet på den vård som bedrivs.

Ansvariga i nämnden tillkännager att medelvårdtiden och beläggningsgraden är inne i en minskande trend och att allt färre patienter behöver återvända till sjukhuset inom 30 dagar för att bli inlagda.

En av huvudanledningarna till andelen patienter med trycksår nästan halverats är att Region Hallands systematiska arbete med förebyggande arbete gett resultat. I den årliga nationella trycksårsmätningen visade Region Halland tillhör en av de tre främsta regionerna i Sverige på området.

Vid mättillfället hade andelen patienter som fått ett trycksår minskat från 8 procent till 4,5 procent. Trycksår innebär ett stort lidande för patienterna och kräver omfattande vårdinsatser.

– Vi är stolta över det goda arbete som finns inom Hallands sjukhus när det gäller förbättringsarbeten av olika slag och det fina samarbetet med kommunerna och närsjukvården för att förhindra att patienterna får trycksår, säger Christian Lidén.

Publicerad 16 May 2019 09:21