Vården på sjukhus kritiseras av IVO efter att en kvinna från Laholm dött i blodförgiftning.

Vården på sjukhus kritiseras av IVO efter att en kvinna från Laholm dött i blodförgiftning. Foto: Rido - stock.adobe.com

Kvinna dog – fick vänta på både antibiotika och intensivvård

Kvinnan blev inlagd på vanliog avdelning trots misstanke om blodförgiftning

LAHOLM/HALMSTAD.

En kvinna från Laholm kom in akut till Hallands sjukhus efter kräkningar, hög feber och bristande syresättning. Trots att blodförgiftning misstänkes blev kvinnan inlagd på vanlig avdelning. Dessutom dröjde både antibiotika och intensivvårdsteamet.

Det var i november 2017 som kvinnan insjuknade under natten. Klockan 03 på morgonen larmade kvinnans make och ambulans skickades.

Enligt rapporten var vården som ambulanspersonalen gav adekvat men vården på sjukhuset kritiseras för brister.

Kvinnans tillstånd försämrades och hon avled trots intensivvård. Kvinnans make anmälde händelsen till Inspektionen för vård- och omsorg, IVO i mars 2018. I myndighetens utredning som precis blivit klar framgår att när akutläkaren begärde hjälp tog det en halvtimme för intensivvårdsteamet att komma på plats.

Verksamhetschefen för infektionsavdelningen menar att kvinnan var gravt septisk, det vill säga hade en allvarlig blodinfektion och sannolikt skulle avlidit oavsett insatser på sjukhuset.

IVO konstaterar att trots kvinnans allvarliga tillstånd diskuterades inte vårdnivå utan patienten skrevs in på vårdavdelning utan intensivvårdsmöjligheter.

Av yttrandet från läkaren på akutmottagningen framgår att hon kände sig pressad och inte hade tid att tänka igenom sina beslut, vilket IVO ser som en brist i samordning vid omhändertagandet av en allvarligt sjuk patient.

IVO bedömer att vården på sjukhuset fram till att patienten var under intensivvård inte var förenligt med kraven i patientsäkerhetslagen.

Publicerad 11 April 2019 13:35