Näringslivschefen Peter Severin Larsson (mitten), här tillsammans med miljöchefen Patrik Eriksson och samhällsbyggnadschefen Charlotta Hansson, arbetar för att förbättra kundnöjdheten.

Näringslivschefen Peter Severin Larsson (mitten), här tillsammans med miljöchefen Patrik Eriksson och samhällsbyggnadschefen Charlotta Hansson, arbetar för att förbättra kundnöjdheten. Arkivfoto: Martin Wingren

Kvalitetsmätning visar vad kommunen redan visste

Näringslivschefen vill öka kundnöjdheten vid bygglovshantering

LAHOLM.

En ny undersökning gjord av SKL gällande kommunernas service gentemot företag visar att Laholms kommun fortfarande har problem med hanteringen av bygglov. – Resultatet är en bekräftelse på vad vi redan tror oss veta. Vi måste hitta former för att öka kundnöjdheten och vi arbetar med detta, säger näringslivschefen Peter Larsson.

Av
Rickard Gustafsson

Under onsdagen släppte SKL (Sveriges Kommuner och landsting) resultaten från sin årliga kvalitetsmätning. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera myndighetsområden i Laholms kommun.

Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Själva helhetsbedömningen ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). NKI-värdet för Laholm är 68 (rikssnittet är 72) och med det hamnar Laholm på 127:e plats av de 171 kommuner som är med i undersökningen.

Senaste gången Laholm fanns med i undersökningen, 2015, var placeringen 37:e plats (NKI 72). Men jämförelsen med 2015 haltar betänkligt, då enkätsvaren är så pass få i årets undersökning att bara två av sex undersökta områden fått ett NKI-värde.

Vi ringer upp de som haft ett bygglovsärende och försöker förbättra oss med direkt återkoppling.

Den upplevda servicen gällande miljö- och hälsoskydd får 76 i NKI-värde medan hanteringen av bygglov har betyget 60, vilket ger snittet 68. Det låga betyget för bygglovshanteringen förvånar inte näringslivschefen Peter Larsson som i höstas initierade ett projekt för att förbättra servicen. Siffran är snarare en bekräftelse.

– Vi försöker identifiera var ärendena fastnar och kartlägger hela processen. Vi ringer upp de som haft ett bygglovsärende och försöker förbättra oss med direkt återkoppling, säger Peter Larsson.

Näringslivschefen berättar att kommunen gjort flera studiebesök i kommuner där kundnöjdheten är hög och syftet är att kopiera framgångsrecepten och överföra dem till Laholm.

– Vi har bland annat varit i Solna och Rättvik och tittat på vad de gjort och gör som är så bra.

Även chefer från Systembolaget har bjudits in till Laholm för att förklara den process som lett fram till att det statliga vin- och spritmonopolet nått en absolut topposition.

– För tillfället är de tvåa i Sverige efter Ikea, men de har varit i topp fem år i rad, säger Peter Larsson och påpekar att det finns mycket att lära av deras arbete mot ökad kundnöjdhet.

SKL:s undersökning och även den kommande företagsklimatmätningen gjord av Svenskt Näringsliv (publiceras i maj) är betydelsefulla verktyg för kommunen, anser Peter Larsson.

– De här undersökningarna är viktiga. Det är en extern part som gör en kvalitetskontroll över upplevd förväntan och service. Den upplevda verkligheten är den vi måste förhålla oss till.

Publicerad 11 April 2019 07:00