Det 25 meter höga Spa-hotellet i Mellbystrand planeras i sanddynerna med flera komplementsbyggnader närmre havet. Sveriges nationella samordnare mot stranderosion, Per Danielsson, har besökt platsen och är kritisk.

Det 25 meter höga Spa-hotellet i Mellbystrand planeras i sanddynerna med flera komplementsbyggnader närmre havet. Sveriges nationella samordnare mot stranderosion, Per Danielsson, har besökt platsen och är kritisk. Skiss: Krook & Tjäder. Foto: pressbild

Nationell samordnare mot stranderosion: ”Har inte insett vilka problem de kommer få”

"Håll byggnader borta från stranden av självbevarelsedrift"

MELLBYSTRAND.

Han tycker egentligen inte att man ska bygga på västra sidan motorvägen där Mellbystrand och Skummeslöv ligger. För Lokaltidningen berättar Sveriges nationella samordnare för stranderosion, Per Danielsson, att man borde hålla byggnader borta från stranden "av självbevarelsedrift".

Länsstyrelsen tog hjälp av Sveriges kanske främsta expert på stranderosion, Per Danielsson på Statens geotekniska institut, när de lämna sina synpunkter på det 25 meter höga hotellet med flera byggnader i sanddynerna.

– I den bästa av världar hade man inte byggt i dynlandskapet och en kilometer upp till motorvägen. Längre norrut är det till exempel naturreservat. Men nu har man valt att bygga i Mellbystrand. Man ska vara försiktig för det kommer bli värre med både stigande hav och översvämningar i Halland, säger Per Danielsson.

Han påpekar att det redan idag är det en del bebyggelse i Skummeslövsstrand där vattnet kommer ganska långt upp vid stormtillfällen.

– Vår syn på det hela är att man inte ska bygga i sanddynerna vilket är föreslaget när det gäller hotellkomplexet där tre byggnader föreslås i sanddynerna. Det är väldigt olyckligt och dåligt att göra, säger Per Danielsson.

I början av mars drog Laholms kommun i nödbromsen för alla kommande byggprojekt i Mellbystrand av rädsla för att länsstyrelsen skulle stoppa samtliga planer vid havet. I projekt efter projekt hade länsstyrelsen uttryck sig på ett sätt som gjorde att kommunen insåg att de behövde en samlad strategi för alla planer längs kusten.

– Man ska vara försiktig med att bygga nära stranden. Min bestämda uppfattning är att dynlandskapet ska få vara betryggande brett på ett par hundrameter och det är det inte riktigt i Mellbystrand. Jag tror inte riktigt kommunen inser vilka problem de kommer få i framtiden. En gång i tiden var det små enkla stugor utan avlopp och el i södra Sverige. Efterhand har man moderniserat. Man har velat ha avlopp och vägar. Det har gjort att de eroderat jättemycket och blivit översvämningar. Men då är det fastighetsägarna som är ansvariga. Men vi kan inte bestämma utan bara tipsa, vägleda och ge råd, säger Per Danielsson.

Hur ser hotet ut?

– Havet kommer stiga 1, 2, 3, 4, 5 meter. Vi vet inte när det inträffar, om det är 200–400 år. Därför ska man vara försiktig med etablering i strandnära områden. Vi jobbar med det här frågeställningarna i en regional kustsamverkan med Skåne och Halland.

Det är inte bara eventuella byggnader som påverkar erosion utan också anläggningsarbetet.

– Kör man upp med grävmaskiner och bråkar och förstör så kan sanden sätta igång att börja erodera är jag rädd för. Huset kan vara litet men arbetsområdet omkring blir upp till 20 meter med maskiner som backar, gräver och grundlägger.

Danielsson avfärdar också alla synpunkter på om sanddynerna är stora eller små för tillfället eftersom det saknas mätningar över tid.

– Folk säger si eller så. Det stora problemet är att det inte finns några undersökningar gjorda. Dynlandskapen rör sig fram och tillbaka efter stormar och folk har rätt i att det rört sig jättemycket. Men mätningar visar att det är erosionskänsligt runt hotellet. Jag har själv varit där och sett tydliga spår av erosion i dynlandskapet.

Erosion

Erosion innebär nedbrytning av berg och jord samt borttransport av nedbrytningsmaterialet. Vid stranderosion förs sedimenten bort av vågor, strömmar och vind för att småningom ackumuleras någon annanstans.

Människans anläggningar, till exempel hamnar och olika typer av erosionsskydd, kan också påverka erosionen genom att detta samspel förändras.De mest erosionskänsliga stränderna längs Sveriges kust är de flacka sandstränder som finns framför allt i Skåne och Halland samt på Gotland och Öland.

Källa: Sveriges geologiska undersökning

Publicerad 13 March 2019 11:22